World championship Downhill 2001 Lausanne

Er zijn veel meer foto's van deze activiteit in portefeuille. Via ActUmail kunt u die bestellen. Dat gaat als volgt. Ga naar onderstaande pagina. Zie http://www.actumail.nl/ActUmaiL/fotocobra.htm Kijk bij de foto's naar de DSC-code. Die verschijnt soms links onder in de browser. Of druk op eigenschappen van de foto. Vul het formulier in, en de publicatievorm: CD, diskette of het makkelijkst per email.

Bezoek ook de website van onze sponsor: Empathy.nLaw

NOTA BENE: Op het werk rusten auteursrechten! Niets mag van deze pagina's worden gepubliceerd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Terug naar homepage

©1997-2008 The Netherlands: Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door overtypen, uitprinten, fotokopieŽn, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanic, printing, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the author.

 

Ter nagedachtenis aan Joost de Lange,12 oktober 1970 - 18 december 2006 Eerste Nederlands kampioen Downhill

Jaren geleden liet Joost zich in de skatewereld voor het eerst zien.
De ontmoeting luisterde hij op met een salsafluitje.
Vaak tot extra glorie soms ook wel scherp met duidelijke toon.
 
In een echt gesprek met Joost had hij daar wel een oplossing voor.
Als ik het goede antwoord wist op zijn raadsel kreeg ik zijn Salsafluitje.
Dan moest ik maar laten horen wat een goed gebruik zou zijn.
 
Nu Joost meer gevoel voor swing had dan deze nieuwe gebruiker,
zou de salsafluit een stem krijgen in Amsterdam.
Met de tweetonige salsafluit is menig Amsterdamse FridayNightSkate geleid.
 
En zo heeft Joost zonder veel woorden ook zijn bijdrage geleverd
aan de veiligheid van en communicatie tussen de Amsterdamse blokkers en tochtleider.